ما اهل بیت چراغ های تاریکی هستیم.   (امام باقر ) علیه السلام                   امروز اولین شب جمعه ماه رجب و لیله"الرغائب است .حلول این ماه مبارک را تبریک می گویم.از دعا و عبادت در این ماه غفلت نکنیم......ارامش حقیقی تنها در سایه سار امن ایمان است .