امشب شب ارزوهاست ....از همه تمنا می کنم که برای ارامش و اسایش جوان ها دعا کنید.به عنوان یک مادر بهترین ارزوها را برای همه ی فرزندان این ملت دارم ...                  شهادت امام هادی را تسلیت می گویم.