سلام.............

قالب وبلاگ من قابل تغییر نیست........فونت پست سارا ٢ بسیار ریز شد و ناچار شدم دوباره با فونت درشت کپی کنم.....برای استفاده بهتر از نظرات و صرفه جوئی در وقت نظرات را در همان پست بگذارید.