سلام بزودی عازم مشهدالرضا  هستم ...غیبت چند روزه ی من هم به علت ساده اندیشی دخترکانم  احداث شد!!!!..... ماجرا از این قرار بود که شرکت فروشنده اینترنت کم سرعت( ببخشید پرسرعت) با وعده ی فروش 4ما0 به ازای 3 ماه مبلغی را ازما گرفت و نوش جان کرد .. . اصلا چه دلیلی دارد که ادم ( شرکت مزبور ) به تعهداتش عمل کند؟؟؟؟؟مگر 3 میلیارد را بالا کشیده اند؟؟القصه من و همسر جان تصمیم به زیارت و البته مختصری تحقیق و تفحص در باب داماد ( بعد از اینها) گرفته و به پابوسی امام هشتم می رویم. اگر توی دلتان هم بگوئید روغن ریخته را نذر امامزاده کرده ام  شما را ............ نخواهم بخشید.