باید از دخترم دنیا پوزش بخوام........منظور من از سرپرستی این نبود که خدای ناکرده مشکلی در این زمینه براش وجود داره........حقیقتش من خودم هم از حوزه ی کاری بهزیستی تا یک سال پیش درست اطلاع نداشتم.......حدود یک سال پیش دوستی بخاطر افسردگی دچار مشکل شد به هر مرکز مشاوره ای سر زد نوبت نزدیک نداشتن.نهایتا با 148 تماس گرفت ( مشاوره ی تلفنی ) و از اونجا راهنمائی شد.......ما فهمیدیم بهزیستی برای جلوگیری از اورژانس های اجتماعی نظیر خودکشی و  ازار کودک و غیره مراکز خاصی داره  و از نظر قانونی حمایت میشه.مرکزی با نام مداخله در بحران هم اونجا تحت نظر کارشناسای زبده وجود داره.........دوستم راضی بود....

دنیا و برادراش متاهل هستن و شکر خدا جز داغ سنگین مادر مشکلی ندارن.........