امروز با خبر شدم که یکی از دانشجویان رشته ی مکانیک دانشگاه گیلان که طی تصادفی به کما رفته بودهنوز به هوش نیامده.......والدین این پسر جوان با توصیه پزشکان او را به منزل منتقل کرده اند.........دلم خیلی شکست..........از همه عاجزانه تقاضا می کنم برای سلامتیش دعا کنید.......برادر با وفا و دلسوزش شبانه روز  برای بهبود او رنج بیداری و پرستاری را به شوق بیداری دوباره ی او تحمل می کند..........پدر و مادر نیز روزهای سختی را می گذرانند......برای همه ی بیماران شفای عاجل ارزو می کنم.......

پ-ن-فرزاد بعلت بیماری در وضعیت ناخوشایندی است..برای این پسر عزیز من نیز التماس دعا دارم.