او می رود دامن کشان

                                  من زهر تنهائی چشان...............

پ.ن- وباز دوباره زهرا رفت  و دوباره من ماندم و حجمی بزرگ از دلتنگی.......

امروز ماه رمضان به نیمه رسیده است و لابد در آسمان هر جایی غیر ازاینجا چون گوی غلطان می غلتد .....آسمان ما اما  یکسره در ابرهای بارانی فرو غلتیده........برای رفتن به در خانه ی کریم اهل بیتباید مهیا شد ........چه حقیرند حجم حوائجمون در مقابل کرامت  او..........