مژهقلب..............

شاید تا پارسال این روز فقط یک مناسبت د اشت اما درست از ٢٨ آبان ٨٨  با  ازدواج مامان و بابای کنجد  شادی ما در این روز مضاعف شد.......هوراهورا............

قصد داشتم طرف عصر جمعه  این پست رو بذارم که متاسفانه اینترنتمون قطع شدکلافه

          سالگرد ازدواجتون مبارک........مامان کوچولو و اقای پدر........تشویقتشویقهورا