کل یوم عاشورا...کل ارض کربلا

 

سیـنه ها  افروخت از نو، درد وماتم تازه شد

 

کــربـــلا  با داغ جانسـور محـّـرم تــــازه شد

 

عشق در اوج عطش جوشـــید در دامان خاک

 

 ای عـزیـزان بار دیـگر داغ ِ عـــا لـم تازه شد 

  سید محمد رضا هاشمی زاده