سلام...مدتیست خواننده ی این وبلاگ هستم.توصیه ام به زوج های جوان و خصوصا دختران گلم خواندن این پست امروز ش است.

                                                   مادر