این روز ها سرمان  حسابی با این فرشته کوچولو گرم است.سر فرصت باید بیایم و از شیرین کاریهایش بگویم.فعلا اگر هوس خوردن آرتادخت را دارید بروید   اینجا  .........

به در خواست    هاله  وبلاگ آرتادخت با تعدادی عکس به روز شد.