اول مرداد                                 

32 سال هم گذشت.

باورت می شد همسفر قدیمی که روزی آن روز داغ آخر شعبان سال 58 از یادمان برود که

من با چادری که از یک دوست به عاریت گرفته بودم تا خرید عروسی مان فقط یک حلقه


باشد و یک دست آیینه و شمعدان.......یادت میآید نیت کردیم روزه باشیم  و من در معدود عکس های آن روز که به همت خبرنگار روزنامه ی بامداد به ثبت رسید و حالا مثلا شده آلبوم عروسی مان دستم را روی صندلی گذاشته ام و از فرط بیحالی حتی حرف های آن آقا را که از من وکالت می خواست نشنیدم و شدم سوژه ی خنده ی فامیل........ و همان دست های ظریف و کشیده  شد سوژه ی عکس عکاس...بعد ها شنیدم که مامانی هم از ظرافت دستانم خوشش آمده بود.

شاید اگر آن حلقه فروخته نمی شد می توانست مدرک معتبری باشد برای اثبات خیلی از چیزها.........ساختار شکنی مان........و وزن 40 کیلوئی من !!!!!!!!!!!!!!!!

دانشگاه گیلان شد محل برگزاری مراسم عقد و ازدواج مان و بچه های همه ی گروه ها ی

 س . ی . ا . س . ی حاضر در آنجا  شدند مهمانان افتخاری مان.............

آن روز ها هنوز میان خطوط راه هائی بود برای رسیدن به دوستی و دوست.......

نشانه اش عکسی است که هنگامه. ب و خواهرانش با من و تو انداختند به نشانه ی احترام به دختری که در بحث ها همیشه مقابلش می نشست .......او از مارکس می گفت و من از علی.........او از مساوات می گفت و من از عدالت.............

اما آن روز با صداقت 18 سالگیش به من گفت به من ثابت کردی که می شود با مرام شما هم به دنیای قشنگی رسید...........رسیدیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

می خواستم ننویسم تا در خانه ی خودم مستقر شوم اما انگار چمدان بسته ی ما

میل باز شدن ندارد.....هفته هاست که بارها بسته و کولر ما خراب و در داغی شرجی کلافه کننده ی این شب ها با یاد اسرای مان شب ها ما 6 تن با هم و در کنار هم در یک اتاق که برای هر کس به قدر 60 سانت جا هست می خوابیم و البته کلی هم به روزگار می خندیم!!!!!!!!!!!!!

به قول فاطمه که وقتی از هال وارد اتاق می شود به مطایبه می گوید وای مامان جان اینجا " زندگانی " است.و بعد غش غش می خندد و دلم را  لبریز عشق مادرانه می کند.

کارها گره خورده و ما هنوز اینجاییمخیال باطل........و البته با اعتماد به نفسی که فقط از یک ما مان  بر می آید در تدارک مهمانی جمعه هم هستم از خود راضی

  دعا کنید ما زودتر برویم سر خانه و زندگیمان....................