بعد از دو هفته سرگشتگی و حیرانی لازم دیدم خبری از خودم به شما عزیزان دوست داشتنیم بدهم.

ناگفته پیداست که اوضاع بر وفق مراد نیست.....امااز پس توده های سیاه ابر پریشانی گرمای آفتاب مهربانی حضرت دوست تابان است.

خدای من.....خدای خوب و مهربان من...........یاریم کن تا این بار نیز از تند باد حادثه بسلامت گذر کنم.

خدای من.........خدای خوب و مهربان من یاریم کن تا ریشه کن نشوم .......

بگذار در سایه سار لطف بی انتهایت مومن بمانم. این تنها سرمایه ی حقیقی ام را تو

 

حافظ باش..........

از همه ی عزیزانی که در این روزها رهایم نکردند سپاسگزارم.......نگران من نباشید من کهنه حریف میدانم........فقط دعایم کنید..........