هنوز وقتی می بینمشان با تمام وجود تکریمشان می کنم ( معلم هایم )....

همیشه به بچه ها می گویم احترام معلم واجب است. اما چند سالی است انگار زمین و آسمان و اسباب و لوازم همگی دست به دست هم داده اند تا باورم شود که همه ی آن افکار بایستی بروند در صندوقخانه!!!!!!!

چرا؟؟؟؟؟؟

می گویم:

دوقلوها از خدا که پنهان نیست از شما هم لابد افسوس کم سر به هوا نیستند.

درس شان را خوانده نخوانده باید بروند باغ دلگشا!!!!!!!

کجا؟

می گویم :

خانه ی عمه جان شان.......منزل دوستی یا کافی شاپی برای صرف چیزکی.....

تا بلکه خستگی دررررررس خواندن از تنشان در برود.

اما شب امتحان میان ترم یا پایان ترم هول و ولاست که به جانشان سرازیر می شود و

توبه هاست که قرائت...........

تنها نکته ی مثبت ماجرا صداقتشان است که شهره خاص و عام است.همیشه به همه ی شیطنت ها قبل از اینکه بفهمیم اعتراف می کنند.نمره ها را هم بی کم و کاست البته با چاشنی عذرخواهی نشانم می دهند.( اخیرا هم با خواهش برای

بروز ندادن به خواهران بزرگترشان ).........

در طول ترم گذشته یکیشان به نسبت خوب درس خواند و آن دیگر گاهی آری و گاهی .....

به مدد کلاس های تقویتی با هزینه های کمر شکن آن یک هم به دومی پیوست.

نمودار نمره ها رو به رشد بود و معلم ها راضی و ما هم البته بجز از خسارت مالی

راضی!!!!!!!!!!

شنبه ی گذشته به عزم رفتن برای گرفتن کارنامه ی اعمال شان کفش و کلاه کرده و

با سر بالا سوی کارزار روان شدیم.

 

چنان برقی از سرم پرید که هنوز حیرانم.دبیران مربوطه در وحدتی مثال زدنی نمرات مستمر بچه ها را ابتدا در آب می کنند و سپس در کنار نمره ی امتحان ثبت می کنند!!!!!


این ترفندی است برای به دام انداختن اولیا برای کلاس های..........

من اما سرتق تر از آنم که زیر بار زور بروم.سواد هر دوی شان از درس ها به تائید معلم های خصوصی خوب و گاهی عالی است.

شنیده ام و البته به تجربه بر من عیان شده که همه ی این ها سناریویی است برای اینکه بچه ها مجبور شوند در همان مدرسه بمانند

چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟

می گویم:

مدیران غیرانتفاعی برای حفظ منافع مشترک معدل های خاصی را فقط پذیرش می کنند و البت کسب نمره در این مدارس کار هر کسی نیست.

درد من اینست که دخترک حاضر نیست اعتراض ورقه بدهد .........

چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

می ترسد!!!!!!!!!!!!!!!

حالم بد است........خیلی بد .........

همه چیز را به حساب ...........نگذاریم....مدیر مدرسه ی ما عامل ساواک بود و

با اینکه مرا از رفتن به حیاط مدرسه منع کرده بود ( بخاطر حجاب ) اما به موقع در برابر

دبیری که نمره ی کم داده بود از من دفاع کرد....گفته بود فلانی عقایدش.....اما درسش

قابل تحسین است.

ما را چه می شود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟