به شب های مبارک قدر نزدیک می شویم.برای ورود به هر مکانی مقدماتی لازم است.قبل از هر کار ابتدا به پاکی درون نیاز داریم زیرا قرار است جام وجودمان از خنکای زلال معنویت و کوثر هدایت سیراب شود.دلهایمان را از کدورت ها پاک کنیم و برای هم از خدای بزرگ طلب خیر کنیم.ارواح خسته از دنیایمان را به خنکای زمزم هدایت بسپاریم.    التماس دعا