سلام:     ........................................................................١- مدت ها پیش به یوتاب قول داده بودم که در مورد زن و نقش اون در افرینش بگم( قابل توجه دوستانی که برای نخستین بار به اینجا میان تو این خونه موضوعات مختلف به شور گذاشته میشه و من به عنوان یک مادر اطلاعاتم رو در اختیار میذارم اما تعصبی در کار نیست ).....زن در منظر من انسانی است  دارای همه ی حقوق انسانی مثل اگاهی رشد و پیشرفت و غیره..اما جدا از تفکر فمینیستی به خاطر توانائی زایش که یک امر بدیع و قابل ستایش است در مقایسه با مرد از ویژگی خاصی بر خوردار است. تفاوت های زن با مرد دقیقا به علت همین ویژگی خاص در وجود او نهاده شده....این تفاوت ها دارای دو مزیت است ١-از ترکیب زن و مرد واحد اجتماعی کوچکی بدست می اید که در ان نیازهای مختلفشان براورده می شود.   ٢- زن به عنوان مادر اولین اموزگار بشری است و نمود این تفاوتها در عرصه ی تربیت فرزندبه خوبی نمایان است...٣- به اعتقاد من زن می تواند با رشد وتعالی بخشیدن به خود در اعتلای بیشتر و بهتر اهداف والای خلقت نقشی عظیم ایفا کند و اصولا جامعه در ابعاد مختلف برای رشد نیاز به هنر زن بودن ( زنان) دارند...این همه زمانی میسر است که اگاهی و خود اگاهی بستری مناسب برای ظهور و بروز استعدادها  فراهم کنند. زن در نظام افرینش به مثابه ی قلمی است که با هنرمندی تام و تمام در کار افرینش صحنه هائی بدیع و نو است.اما اگر اگاهی و خود اگاهی نباشد این قلم به دست نااهلان به راه ناصواب کشیده می شود..عشق نابی که شراره ای از محبت لایزال الهی است در وجود او سبب می شود که کانون خانواده محفلی گرم و انسان ساز شود. گرمای وجود زن بر قدرت مرد می افزاید و سبب موفقیت او در عرصه  های داخلی و خارجی می شود.هر جا موفقیتی است زن نیز نقشی کلیدی در بروز ان دارد مردان موفق در کنار زنان موفق و فرزندان موفق نیز در دامن مادران تلاشگرند......................٢-  باخبر شدم که یکی از فرزندانم در این ماه مبارک برای دومین بار طلوع دیگری را به تماشا نشسته است و فرشته ی دیگری بر دامن پاکش نشسته...یقین دارم که این فرشته ی کوچک با خود خیر و برکت فراوان همراه دارد...دختر عزیزم به خدا توکل کن و مراقب خودت و فرشته ی ما باش...بیصبرانه در انتظار تولد فرزندت روز ها را خواهم شمرد..............٣- بچه های عزیزم در صعود از هر کوهی نیاز به ریسمانی است تا از سقوط ایمن بمانیم...ایمان به خدای بزرگ و تکیه کردن به لطف بیکران حق طنابی محکم است و همواره یاریگر شما در عرصه های مختلف است...هر جا که هستید و با هر ایده ای مطمئن باشید که عشق لایزال خدای بزر گ پشتیبانتان است.با عشق ورزیدن به دیگران سبب فزونی خیر و برکت می شویم  و شادمانی و ارامش مهمان قلب هایمان می شود.