بخاطر امر خطیر امتحان ترم و در خطر بودن شهریه ی اینجانب ( دانشجوی لای کتاب باز نکرده ) برای جبران مافات و ...........مجبورم از الان استارت شب امتحان را بزنمهیپنوتیزم

ای همه ی کسانی که از هر قید و بند ازادید......از اردیبهشت کمال بهره را ببرید و

گاهی هم جای این اردیبهشتی جامانده را خالی کنید.به امید خدا بعد امتحانات در

خدمتتان خواهم بود.

احتمالا این ترم از آخر اول می شوم.نیشخند

 

این مطلب  را حتما بخوانید.