بعد 35 سال دوباره ساغریسازان.......دوباره محرم......

دوباره این من و این همه شیدایی.........

و اشک ها بی نیاز به روضه........

گوش کن فقط...........به بغض سکوت!!!!!!!!!!!!

 

                               التماس دعا........