سلام          عصر جمعه دیگری از راه رسیده است . از دیروز عصر هوا ابری و بارانی است . مثل خیلی از چشمها که این روز ها بارانی است .....دم ظهر ابرهای سیاه تمام اسمان را پوشاند . هوا انقدر از نور تهی شد که ناگهان یک ترس گنگ در دلم رخنه کرد.....رگبارتندی بی امان باریدن گرفت.....و دلم دوباره بهانه گرفت...باشنیدن خطبه های نماز جمعه انگار عطر گل نرگس  در  فضا پیچید....حرف های اقا مثل یک نیشتر زخم ناسور دلم  را باز کرد.....یاد خانم کریمی و مریم برایم تداعی شد.........دو عزیزی که دیگر در میان ما نیستند......اولی استادبزرگم در ابتدای انقلاب که جمع کوچکمان را زینب وار هدایت می کرد و بی اغراق نقش پررنگی در ساختارفکری وشخصیتی من داشت . و دیگری دوستی عزیزو فرزانه که با مرگ نابهنگامش بخشی از بهترین خاطرات سالهای جوانیم رابا خود به دیار دیگر برد. یادم امد که هربار مطلبی پیش می امد دور هم جمع می شدیم و در باره ی اوضاع گفتگو و تحلیل می کردیم . از همان اوان جوانی مریم فراستی ویژه داشت .در جمع بندی ها همواره به شیوه ای معتدل عمل می کرد و همواره چشم به دهان امام داشت ......وقتی فرزند اولم را باردار شدم موجی از شادی گروه دوستان را فرا گرفت و در اقدامی قشنگ در منزل ما جمع شدند. خانم کریمی خطاب به من حرفهای حکیمانه ای زدند که سالها بعد پی به عمق کلامش بردم...این روز ها به فراخور اوضاع به تناوب به گذشته بر می گردم البته این امر در میانسالی طبیعی است . دیروز در صحبتی که با همسرم داشتم به این نکته اشاره کرده بودم که اگر بخواهیم در فضائی درست و بدور از تنش به قضایا نگاه کنیم و اگر به حسب داعیه مسلمانی به سیره ائمه نگاه کنیم در می یابیم که هیچ امری حتی ولایت امور مسلمین نیز موجب جواز هتک حرمت و ریختن خون مسلمان نمی شود که اگر غیر از این بود علی (ع) در مقابل سقیفه ایستادگی می کرد . سکوت علی نه به خاطر ضعف او ( که کننده ی در خیبر) بود که در راه حفظ وحدت و ایجاد ارامش در فضای جامعه بود. باید اذعان کنیم که توسط مشتی سیاست پیشه تهییج شدیم و در پی ان در سوگ جوانان پاکی نشستیم که باید در ساختن فردایی با شکوه در کنار هم تلاش کنند . ایا کسی را توان پاسخگوئی به خون های به ناحق ریخته ی انان هست ؟!!!غیر از این است که ما همه دانه های یک تسبیح هستیم و رشته مهری ما را به هم پیوسته است؟ دعا در عصر جمعه گیراست بیائید برای ارامش و اسایش فرزندان این سرزمین دست تمنا به استان کبریائی دراز کنیم و برای فرج سهل و نزدیک گل نرگس دعا کنیم               امین