هر بار که ماه ذی الحجه فرا می رسد یاد و خاطرات سفر در من زنده می شود.

قلبم از حسرت فشرده می شود . باران معنویت ایام تشریق روح مرده ی حاجی را زنده می کند.شاید در مجالی دیگر از خاطراتم بنویسم.......

عید قربان نزدیک می شود هشیار باشیم که هنگام ذبح اسماعیل نفس را به دم تیغ بسپاریم ور نه حج خویش ناتمام گذاشته ایم.

از تمام دوستان خوبم برای تبریک و شادباش ها تشکر می کنم.جای همگی در عروسی خالی بود.

بزودی در فرصتی مناسب بروزرسانی می کنم.