ساعتی پیش از مطب متخصص ریه  دکتر (ع) آمدم . نتیجه رضایتبخش بود.ظاهرا من کمی زود حوصله ام سر آمده.....گرفتاری در ریه طبق فرمایش ایشان غالبا یک تا دو ماهی مهمان می شود.......از ساعت ٨ تازه عروس و داماد برای گرفتن وقت به مطب رفتندو ساعت ١٠ امدند دنبالم..قریب ر۴۵ دقیقه انتظار و یک سری کارهای اولیه و سپس ویزیت اصلی شروع شد.تست ریه و فشار خون  و کمی پرسش و پاسخ که فکر کنیم تحویلمان گرفته اند........چرا خانم های خانه دار بیسواد و بی اطلاع اطلاق می شوند؟؟؟وقتی گفتم ویزینگ دارم خیال فر مودند که بنده پرسنل پزشکی هستم و وقتی پاسخ دادم بنده خانه دارم ایشان دونقطه دی شدند و مرا زل زدندبه این شکلتعجب..........بزرگ کردن 5 بچه ظرف 28 سال می تواند هر تخصصی یادتان بدهد....طبابت که خیلی سهل استنیشخند.......دختر بزرگم آسم اطفال داشت و تا نه سال یک پایم مطب دکتر بود........هفته ای یک بار........مرتب به صدای نفسش گوش می کردم تا به موقع اقدام کنم....

از تمارض خوشم نمی اید اما کسب توجه و محبت نیاز فطری هر انسانی است.ادم وقتی مریض است بیش از همیشه به توجه و محبت دیگرا ن نیاز دارد...این با تمارض فرق دارد......چون بیماری خیالی نیست و برای جلب توجه هم نیست.

انقدر در ا ین روزها ناتوان شده بودم که گاه حتی نتوانستم پاسخگوی محبت تان باشم.

اما گاهی مادر ها هم نیاز به نوازش فرزندان دارند.........خدا را شکر فرزندان مهربانی دارم........دوستان خونگرمی هم..........با همه ی وجود دوستتان دارم و برایتان سلامتی و سعادت ارزومندم.لبخند