مونا دیروز برام کامنت گذاشت  و ازم خواست سری بهش بزنم.........مونا متولد اذر 67 و الان 21 سالشه.....خیلی خوبه بهش سربزنین و از نزدیک شور زندگی و مبارزه ی برای زندگی رو از نزدیک ببینین...............
مونا فقط یک ماه از دخترم ( سومی ) بزرگتره.........!
درسی که من از مونا گرفتم اینه که گاه نداشته هامون خیلی بیشتر از داشته هامون در رشد و تکاملمون نقش دارن...........