دوران ‏امام صادق (ع) دوران‌گذار جامعه اسلامی شهادت بزرگ  و موسس شیعه ی جعفری  امام  جعفر صادق را به همه ی دوستداران  آل طاها  تسلیت می گویم.