سلام

مدتیست که ذهنم در گیراست. ذهن ما هم مثل خانه ی ما گاهی نیاز به تمشیت دارد. وقتی در هجوم افکار مختلف قرار می گیریم لازم است فرصتی فراهم کنیم و به زوایای ذهن مان بدقت نظر کنیم. مطلبی که ذهن مرا به خود مشغول کرده نقش جدیدی است که این روز ها به سایر نقش هایم افزوده شده.

        مادرزن...........

 کسانی که از دغدغه های یک مادر (1) تا اینجا همراه من بوده اند بخوبی می دانند ( یا شاید من اینگونه می پندارم) که من همیشه دوست داشته ام در ایفای نقش متفاوت باشم.

پذیرش هر نقش جدیدی در زندگی نیازمند کسب مهار ت لازم برای ایفای هر چه بهتر ان است.  با پیشرفت علم و تغییرات مدرنیته بر روی زندگی امروز  نیاز به نگرش جدید  و فرا زمانی بیش از هر زمانی احساس می شود. به نظر من موضوع خانواده و جایگاه و  نقش افراد در ان بایستی بدقت و متناسب با زمان حال با نگاه فرا زمانی به اینده تبیین و تعیین شود.

وقتی جهان به دهکده ی جهانی تبدیل شده و ارتباطات با سرعت زیاد  و در ابعاد بزرگتری در حال شکل گیری است  نیاز به شناخت و بررسی باورها و کار آمدی انها از مهم ترین اموری است  که باید در برنامه های مان جایی را برای ان پیدا و باز کنیم.

دلم می خواهد به کمک این پنجره و تبادل نظر با شما دوستان و فرزندان عزیزم به راهکار درستی برای ایفای نقش جدیدم برسم.

پی نوشت : مایلم نقش جدیدم با نقش همسر ی و مادری ام تداخل نداشته باشد.