احساس رقابت ، احساس حقارت است. بگذار که هزار تیرانداز به روی یک پرنده تیر بیندازند. من از آن که دو انگشت بر او باشد انگشت برمی دارم. رقیب ، یک آزمایشگر حقیر بیشنر نیست. بگذار آنچه از دست رفتنی است از دست برود. نادر  ابراهیمی

 

 

 


عشق به وطن ضرورت است نه حادثه .
عشق به خدا ترکیبی است از ضرورت و حادثه.نادر  ابراهیمی

 

 

مرگ ،سخن دیگری ست
مرگ ،سخن ساده یی ست.
ومن دیگر برای تو از نهایت ،سخن نخواهم گفت.
که چه سوکورانه است تمام پایان ها .نادر  ابراهیمی

 بر گرفته از وبلاگ ( جملات حکیمانه) 

 

دوست واقعی کسی نیست که در اندوه تو شریک می گردد بلکه ان کسی است که شادمانی تو را تاب می اورد.  ( خودم)
تقدیم به دوست دور از وطنم ( زهرا ) که دریایی  است از نجابت و مهربانی ....
      مطا