به جا مانده

باسوز دل شکســــــته اش ســاز نکرد

حتی پــــر وبـال خویش را بـــاز نکرد

صـد وسعت آسمـــــان فــرا رویش بود

با آنکه پــرنــــــده بـود پــــــرواز نکرد 

( سید محمد رضا هاشمی زاده )

/ 10 نظر / 4 بازدید
ماهنی

سلام دوست عزیز از لطفتون ممنونم [گل][قلب] شاد بمانید و شادمان...[لبخند]

اردیبهشت

باید خیلی سخت باشه...خیلی خیلی سخت.رضایت به تقدیر.

فرودگاه

چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد چه نکوتر انکه مرغی ز قفس پریده باشد پر وبال ما بریدند و در قفس گشودند چه رها چه بسته مرغی که پرش بریده باشد

زهرا

[گل][گل][گل]

دخترباران

تو مثل کوی بن بستی دل من تهیدستی تهیدستی دل من اگر یک ذره بو می بردی ازعشق به دنیا دل نمی بستی دل من... [گل]

مهری حسینی

سلام نازنین . خوبی؟ خوش امدی و صفا آوردی.[گل]