به یاد پدر

چشمانم باز می شود از خوابی شیرین که سنگینی نگاهت انرا از چشمانم ربود.......بالای سرم ایستاده با دستانی به کمر زده و نفسهای مقطع وصورتی کبود  از ......تشویش....سی سال گذشته اما هنوز ان شب از یادم نمی رود....مرا ببخش اقاجان اگر همیشه ساز ناکوکی بودم .دست خودم نبود...دوستت داشتم ...خیلی زیاد اما نمی توانستم به خاطرش از ارمانم بگذرم......ان روز که زیر بار مهریه نرفتم  و جز حلقه ای ساده که به 350 تومان خریدم سخت نبود شنیدن شکستن قلبت...اه که چه بیرحمانه در برابر باورهایت ایستادم تا خودم را ثابت کنم؟! نه می خواستم خطی بکشم برهمه ی  رسومی که زن بودنم را زنجیری می کرد بر دست و پایم وازدواج را معامله ای......نمی توانستم روحم را بفروشم به .........تومان...وحالا کجائی که ببینی دوباره همان رسمهای دست و پاگیر با شدت بیشتری بر سرمان اوار شده....همه ی باورها به قهقرا رفته و ارزش دختران این سرزمین با سکه های زرد ارزیابی می شود....من بر کدام پله ی این پلکان ایستاده ام با صد جلد کتاب دکتر  ......کاش می شد که بر گردی اما اینبار  مهر از لب بر می داشتم و با تو حرف می زدم از ارمانم و احساسم .....شاید مجاب می شدی .....شاید مجاب می شدم؟؟؟؟؟!!!!!

/ 2 نظر / 4 بازدید
ارام

سلام صبح بخیر... تقصیر خودمون است....متاسفانه...هر چند عمومیت ندارد ولی متاسفانه به مراتب بیشتر و بدتر از قبل متداول شده.. یا حق[گل]

یوتاب

سلام خانم خانما خوبی دلم براتون تنگ شد چقدر خوبه که شما متوجه این مسائل هستید خیلی از مادرا وقتی موقع ازدواج دخترشون میشه فکر میکنن هر چی بیشتر داماد مجبور کنن براش طلا بخره یا مهرش زیاد کنه بهتره. نمیدونم نمیدونم اخرش خرج و مخارج زیاد خوبه یا بده منم درست مثل شما ساز ناکوک شدم موقع ازدواجم. [گل]