سایه سار مهربانی........رمضان مبارک

خدای من خدای خوب و مهربان من.........یک بار دیگر عطر آغوش دلربایت هوش از سر

می برد...........

صدای ربنایت در گوش جانم می پیچد.......

خدایا ترا شکر می کنم که که در برهوت زمین رهایم نکردی و به من 

عزت بندگیت را عطا کردی.......

خدایا سپاس بیحد تنها ترا سزاست که مرا به رشته مهربانی رسولت متصل کردی....

خدایا چقدر خوشبختم که تو را دارم و روزیم از خوان گسترده ی بی منت توست ولا غیر......

/ 1 نظر / 24 بازدید
مریم

خوشم اومد از نوشته های پر معنایت...